Codata beantwoordt aan de dagelijkse behoeften van winkelvastgoed adviseurs

Beschikbare lokalen commercialiseren is uw dagelijks werk.

Maar… men moet huurders vinden. De concurrentie is bikkelhard. Men moet zich snel en goed positioneren. De kwaliteit van uw dossiers en de relevantie van uw marktanalyse zullen heel vaak doorslaggevend zijn.

Met betrouwbare gegevens en tools, afgestemd op uw behoeften, helpt Codata u snel en pertinent te handelen.

Referenties Codata klanten
Winkelvastgoed adviseurs