1 - Benaming van het bedrijf

Deze website behoort toe aan Codata Services, naamloze vennootschap naar Belgisch recht, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Avenue du Bourgmestre Jean Materne, 143-145 à 5100 Namur – België. Codata Services is geregistreerd onder het nummer BE 0505.976.645 - RPM Namur.

Het telefoonnummer is +32 81 21 53 48. Contact is eveneens mogelijk per e-mail (codata@codata.eu).

 

2 - Reikwijdte van de informatie en verantwoordelijkheid van Codata

Hoewel Codata groot belang hecht aan de kwaliteit en de juistheid van de op zijn websites beschikbare alfanumerieke gegevens en kaarten, kan het bedrijf geenszins de betrouwbaarheid, de volledigheid en de juistheid van het geheel van de op de Codata websites beschikbare gegevens, waarborgen.

Codata behoudt zich het recht voor op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving zijn prestaties en het geheel van de op de websites beschikbare gegevens te wijzigen.

Het bedrijf Codata is niet verantwoordelijk voor het verdwijnen, het niet-functioneren en de inhoud van de websites waarnaar wordt verwezen op zijn websites. Tevens waarborgt Codata geenszins de juistheid van de Internet adressen op zijn websites.

In geen geval kan Codata aansprakelijk gesteld worden voor het gebruik van de bezorgde informatie op zijn eigen websites -of andere websites waar naar verwezen wordt- of het ontbreken van specifieke informatie.

De algemene verkoops- en gebruiksvoorwaarden vermelden in detail de verantwoordelijkheid van Codata.

 

3 - Merkbescherming & auteursrecht en recht van de producent

Het Codata handelsmerk en logo zijn gedeponeerd. Zij worden beschermd tegen onbevoegd gebruik door derden.

Het geheel van de Codata websites en hun inhoud worden auteursrechtelijk beschermd naar Europees recht. Het geheel van de gegevens en de lay-out worden auteursrechtelijk beschermd. Elke reproductie, wijziging, aanpassing of vertaling, onder welke vorm ook, van elk gegeven op de Codata websites onder welke vorm ook, is ten strengste verboden zonder specifieke door Codata verleende schriftelijke toestemming.

De inhoud van de Codata databases wordt beschermd door het recht van de producenten naar Europees recht. Deze rechten machtigen de producent van databases elke extractie, reproductie, wijziging, aanpassing of vertaling van de gegevens op de Codata servers, geheel of gedeeltelijk en onder welke vorm ook, te verbieden.

 

4 - Bescherming van de privacy van de gebruikers van de websites

Codata hecht het grootste belang aan de privacy van zijn klanten en gebruikers en respecteert hun wensen.

In deze context, informeren wij u dat de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt, opgenomen worden in een database. Deze database laat ons toe, tenzij u weigert, u te informeren over de Codata activiteiten en uw gegevens te publiceren in de repertoires van de enseignes en/of dienstverleners, beschikbaar voor de andere klanten/leden.

Overeenkomstig de geldende wetgeving inzake de bescherming van de privacy, heeft u op elk moment een recht van toegang, recht op rectificatie en recht van bezwaar inzake uw persoonlijke gegevens.

Voor elke wijziging van uw gegevens, contacteer ons per E-mail, per fax (op het nummer: +32.81.215424) of per brief. De verantwoordelijke voor het inzamelen en het beheer van uw gegevens is Codata Services sa, 143-145, Avenue Bourgmestre Jean-Materne – 5100 Namur (België).

 

5 - Gebruik van cookies

Codata maakt gebruik van cookies en vergelijkbare technologie (gezamelijk aangeduid als "cookies") op zijn websites. Cookies zijn kleine computerbestanden die in uw computer of apparaat opgeslagen worden telkens u onze websites bezoekt. Onze websites maken gebruik van verschillende cookies: cookies voor de goede werking van onze websites, cookies voor een comfortabele navigatie zodat u bv. niet altijd dezelfde informatie ontvangt en moet introduceren en cookies van derden om de inhoud en de werking van onze websites te verbeteren. (Google Analytics)

U kunt uw browser zo instellen dat deze geen cookies accepteert. U vindt uitleg over de parameterinstellingen met betrekking tot de cookies in de rubriek "Help" of "Tools" van de meeste browsers. Waarschuwing: de meeste websites werken niet optimaal als u cookies uitschakelt.

De bezoeker van de Codata websites heeft voorafgaandelijk kennis genomen over het gebruik van cookies en aanvaardt het gebruik ervan.

 

6 - Veiligheid van de websites

Codata stelt alles in het werk om zijn websites optimaal te beschermen tegen wederrechtelijke toegang en om de vertrouwelijkheid van de persoonlijke en professionele gegevens van zijn klanten te garanderen.

Codata adviseert niettemin zijn klanten en gebruikers hun eigen veiligheid te waarborgen door o.a.:

  • Hun paswoord met de nodige voorzichtigheid te gebruiken
  • Hun paswoord nooit aan derden over te maken
  • De gebruikers uit te schakelen die geen toegang meer hebben tot de Codata Websites, bv. In het geval van vertrek van een collega die toegang had tot de Codata websites.
  • Een paswoord te kiezen met voldoende complexiteit, bv. Minimaal 8 lettertekens, kleine letters, hoofdletters, cijfers en één of meer speciale tekens
  • Regelmatig uw paswoord te veranderen

 

7 - Gerechtelijke vervolging en geschillen

Elke inbreuk op de gedetailleerde bepalingen van deze disclaimer, de gebruiksvoorwaarden van de websites of op onze algemene verkoopsvoorwaarden kan leiden tot burgerlijke of strafrechtelijke vervolging.

In geval van geschillen tussen een derde en Codata, zijn enkel de rechtbanken van Namur (België)bevoegd en wordt de zaak uitsluitend behandeld volgens de Belgische wetgeving