Kwaliteitsgegevens verstrekken is de uitdaging die Codata elke dag aangaat.

Handelsgebied na Handelsgebied, Locatie na Locatie, dagelijks worden de Codata teams ingezet teneinde de klanten de meest betrouwbare marktgegevens te bezorgen.

Een originele methode voor het ontwerp en de update van de database

Het ontwerp en de update van de Codata database berust op een originele en uitgebreide methodiek van "Field Research" en "In House Research".

Deze methode werd in de loop der tijd geperfectioneerd en zorgt voor een uiterst geringe foutenmarge, wat aan de Codata database een zeer hoge betrouwbaarheid geeft.

"Field research" - 100% Codata

Het inzamelen van gegevens op het terrein wordt uitsluitend verricht door speciaal opgeleide interne teams volgens identieke methodes en regels in de 10 door Codata bestudeerde landen.

Deze teams hebben als taak:

 • de te tellen Handelsgebieden in stadscentra en periferie, met inbegrip van de Handelsprojecten, te definiëren en te begrenzen
 • een exhaustieve telling van alle Winkellocaties, binnen de bepaalde grenzen, periodiek ter plaatse uit te voeren
 • de specifieke kenmerken van elke getelde Winkellocatie te registreren
 • de gevels van de getelde Winkellocaties te fotograferen en panoramo foto's te maken van de gerefereerde Handelsgebieden
 • de elementen van het stadsweefsel te beschrijven (oversteekplaatsen, bus-/tramhaltes, voetgangersgebied en semi-voetgangersgebied, …)
 • een reeks controles uit te voeren teneinde de kwaliteit en de coherentie van de gegevens, doorheen de verschillende landen en de tijd, te garanderen
 • het toevoegen van informatie in de, voor de klanten beschikbare, interface.

"In-House Research" - 100% Codata

Codata beschikt tevens over een gespecialiseerd intern team voor de opzoekingen in de pers, op het internet en het contact met professionals uit de sector.

De taken van dit team zijn:

 • het ontwerpen en updaten van de gedetailleerde fiches van Retailers, dienstverleners en Handelsprojecten
 • de correlatie nagaan tussen de ingezamelde informatie van de "Field research" teams en de "In-House research" teams
 • de dagelijkse contacten met professionals uit de sector
 • het permanent actualiseren van de gegevens.