Dagelijks vertrouwen honderden klanten op de kwaliteit van de Codata gegevens voor hun analyses en vestigingsonderzoek.

Codata biedt produkten en diensten voor de segmenten van volgende klanten:

  • nationale en internationale ketens, Retailers en distributieketens
  • winkelvastgoed Adviseurs
  • Verhuurders, Promotors en Investeerders
  • winkelvastgoed Experts en Studiegelastigden.

Ontdek hieronder enkele klantreferenties volgens bovenstaande segmenten.

Referenties Codata klanten