Een compleet repertoire van 7.000 Retailers, 25.000 contactpersonen en 300.000 Winkellocaties in Europa.

De Codata database bevat 7.000 Retailers, 25.000 verbonden contactpersonen en de 300.000 Winkellocaties, bezet door deze nationale Enseignes.

Retailer: De Codata definitie

Codata definieerde elke component van zijn database in de oppuntstelling van zijn methode en tellingsregels.

Een Retailer is, volgens de Codata definitie, een enseigne die beantwoordt aan de volgende kenmerken:

 1. Het enseigne is regionaal, nationaal of internationaal

 2. Het enseigne beantwoordt aan een welbepaald en herkenbaar concept

 3. Het enseigne bezit minstens 10 door Codata gereptorieerde verkooppunten

 4. In sommige gevallen beantwoordt het enseigne aan een nieuw, en doorgaans internationaal, concept en interesseert zich aan het bestudeerde land.

Deze gegevens worden voortdurend geüpdatet via meerdere bronnen

Globaal worden er, onder de 770.000 door Codata periodisch getelde Winkellocaties, meer dan 300.000 bezet door regionale, nationale of internationale retailers.

De gemeenschappelijke attributen voor alle bestudeerde landen

Codata definieerde verschillende attributen, gemeenschappelijk voor de Retailers in de tien bestudeerde landen. Deze zijn:

 • De naam van de groep waartoe de Retailer behoort
 • De activiteiten van het enseigne volgens een nomenclatuur, eigen aan Codata
 • De website van de Retailer
 • Het logo van de Retailer
 • De ontwikkelingscriteria van de Retailer: oppervlakte, type vestiging, type geografische positionering en type organisatie
 • De indeling per land van het door Codata getelde aantal Locaties (10 landen).

De specifieke attributen per bestudeerd land

Afhankelijk van het bestudeerde land, voegt Codata voor elke Retailer, specifieke attributen toe:

 • De indeling van de getelde Locaties per type vestiging en per geografische positionering
 • De lijst van de door Codata getelde Locaties van de Retailer
 • De lijst van de door Codata bestudeerde Handelsgebieden in dewelke de Retailer aanwezig is
 • De adressen van de verschillende hoofdzetels of diensten van de Retailer
 • De namen en contactgegevens van de personen belast met het winkelvastgoed of de expansie.