Het grootste aanbod van gegevens om Handelsgebieden in Europa te beschrijven en te detailleren.

Eind 2015, bevat de Codata database 7.700 Handelsgebieden, verspreid over 10 bestudeerde landen.

Handelsgebied: de Codata definitie

Codata definieerde elke component van zijn database in de oppuntstelling van zijn methode en tellingsregels.

Volgens de Codata definitie beantwoordt een Handelsgebied in het algemeen aan de volgende eisen:

 1. Het Handelsgebied ligt in een agglomeratie van 25.000 inwoners

 2. De verkoopoppervlakten komen overeen met een totaal van minstens 10.000 m2 per Handelsgebied

 3. Het Handelsgebied bevat minstens 25 verkooppunten en minimaal één middelgrote winkel (2.500m m2 en meer).

Uitzonderingen worden evenwel aanvaard teneinde alle "significante" Handelsgebieden, die enigzins van de regels afwijken, toe te voegen. Dit is bijvoorbeeld het geval voor het Handelsgebied Saint-Tropez stadscentrum.

De kenmerken van een Handelsgebied

De Handelsgebieden in de Codata database, zijn:

 • gegeorefereerd en zeer nauwkeurig gepositioneerd. Aldus kan een klant op exacte wijze de perimeters van de Handelsgebieden in zijn eigen geografisch informatiesysteem SIG/GIS invoeren
 • zeer nauwkeurig in kaart gebracht, volgens kadastrale percelen.

De attributen van de Codata Handelsgebieden

De gemeenschappelijke attributen voor Handelsgebieden in de Codata database zijn:

 • de naam van het Handelsgebied volgens een benaming, eigen aan Codata
 • de geografische positionering: stedelijk, voorstedelijk of randgebied
 • het type Handelsgebied: winkelstraat, handelszone, winkelcentrum, outlet center, station – luchthaven en retail park
 • het aantal aanwezige winkels en het aantal nationale enseignes
 • het bestaan van een of meerdere Handelsprojecten en het type
 • de indeling van de Winkellocaties per activiteiten, met een onderscheid tussen winkels en retailers
 • de leegstand en bezetting van de winkels
 • de gedetailleerde winkelstatistieken
 • gedetailleerde socio-demografische statistieken.

Andere attributen kunnen beschikbaar zijn voor sommige Handelsgebieden

 • de totale verkoopoppervlakte
 • de identiteit van de beheerder
 • de identiteit van de promotor
 • het aantal parkeerplaatsen
 • de aanwezigheid van een Codata Market Place advertantie.

Voor elk Handelsgebied biedt Codata tevens de lijst van alle Winkellocaties.