Een compleet repertoire van 2.500 Dienstverleners in winkelvastgoed en 10.000 contactpersonen in 10 Europese landen.

Voor de verschillende segmenten in de winkelvastgoedmarkt en in aanvulling op de 7.000 gerepertorieerde Retailers, biedt Codata tevens 2.500 Dienstverleners en 10.000 bijkomende contactpersonen in de tien bestudeerde landen.

Dienstverlener in Winkelvastgoed: de Codata definitie

Codata definieerde elke component van zijn database in de oppuntstelling van zijn methode en tellingsregels.

De in de Codata database gerepertorieerde dienstverleners zijn uitsluitend professionals in winkelvastgoed en specialisten in winkelvastgoed. Codata onderscheidt:

 1. De adviseurs in winkelvastgoed en onafhankelijke ontwikkelaars
 2. De verhuurders, promotors, beleggers en beheerders
 3. De winkelvastgoed Experts en studiebureaus
 4. Andere interveniënten zoals federaties, locale gemeenschappen, experts in commercieel urbanisme, enz.

De gemeenschappelijke attributen voor alle bestudeerde landen

Codata definieerde voor elke dienstverlener verschillende attributen, gemeenschappelijk voor de tien bestudeerde landen. Deze zijn:

 • De activiteiten van de Dienstverlener volgens een nomenclatuur, eigen aan Codata
 • De website van de Dienstverlener
 • Het logo van de Dienstverlener
 • De naam van de groep waartoe de Dienstverlener behoort.

De attributen per bestudeerd land

Afhankelijk van het bestudeerde land, voegt Codata, voor elke dienstverlener, landspecifieke attributen toe:

 • De lijst van Handelsgebieden, geteld door Codata en waar de Dienstverlener actief is
 • Het adres van elke hoofdzetel of diensten van de Dienstverlener
 • De namen en contactgegevens belast met de betrekkingen met de enseignes en andere dienstverleners