Op basis van de Codata gegevens op 31 december van de vorige jaar geven de Codata Digest rapporten, met veel gecijferde tabellen, een volledig beeld van de handel in een bepaald land.